வெற்றிக் கொள்கைகள்
இணையவழிப் பயிலரங்கு

புகழ் பெற்ற மொழிபெயர்ப்பாளரும் சிறந்த ஊக்குவிப்புப் பேச்சாளருமான நாகலட்சுமி சண்முகம் நடத்துகின்ற, 8 பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இப்பயிலரங்கு, வாழ்வில் மகத்தான வெற்றிகளை அடைவது எப்படி என்பதை உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கும்.

Jack Canfield's The Success Principles online seminar (Tamil)

  • For the first time, I am offering Jack Canfield’s The Success Principles seminar in a unique video format.
  • Please note that this seminar is entirely in Tamil.
  • The seminar is pre-recorded and uploaded to a website in the form of 8 video modules. The total running time is 4 hours and 30 minutes.
  • Worksheets are included along with each module for you to practice with.
  • Once you buy the seminar, you own it for life and can watch it as many times as you want.
  • The total cost of the seminar is ₹999 – a fraction of what it would cost to attend this seminar in person!
  • Click the blue MORE INFO button above for details.

How to Keep the Flame of Romance Alive Forever

“Nagalakshmi beautifully interweaves the forgotten secrets with true stories of couples, making it an interesting and captivating read … I’m sure that all couples will benefit immensely by reading and implementing the secrets in this book.” Jack Canfield, co-creator of the Chicken Soup for the Soul series

Everyone dreams of enjoying a wonderful marriage with an amazing spouse. But when the time comes, most people unknowingly jeopardize their marriage by taking it for granted. And when it inevitably falls apart, they end up feeling disappointed and unhappy and wonder what went wrong.

This book reveals the best practices of happily married couples and tells you how to avoid the common pitfalls that most couples stumble into. Preview the first chapter (English and Tamil versions) for free by clicking the link below.

Now available for Kindle in English and Tamil.

About

Nagalakshmi Shanmugam is a professional speaker, powerful seminar leader, award-winning translator, and an author. Before transitioning into these roles, she worked in the information technology industry for nearly a decade. A speaker for almost ten years, she is highly engaging, dynamic, and insightful, making learning a profoundly transformational experience. Her down-to-earth approach, gift of connecting with people, and authenticity endear her to anyone who crosses paths with her, and allows her to quickly gain their trust and build a genuine relationship with them.

She is a Canfield Certified Trainer in The Success Principles and in the Canfield Methodology. She has conducted The Success Principles workshop for various schools, colleges, organizations, NGOs, and other clients.

She is also a powerful keynote speaker who speaks on various topics including motivation, gratitude, customer care, time management, and female empowerment.

Nagalakshmi is a highly accomplished translator and has translated over 80 books from English to Tamil. She has had the privilege of translating the works of many renowned authors including Stephen R. Covey, Dale Carnegie, John Maxwell, Spencer Johnson, Jack Canfield, John Gray, Brian Tracy, A.P.J. Abdul Kalam, Melinda Gates, and recently Yuval Noah Harari.

She debuted as an author in 2016 with The Forgotten Secrets of a Magical Marriage.

Awards:
2019: Best Translator award from the Tiruppur Tamil Sangam for the translation of Yuval Noah Harari’s Sapiens
2016: Best Translator award from the Tamil Nadu government
2014: Nalli Thisai Ettum award for the translation of Randy Pausch’s The Last Lecture
2014: Special award for translation by the Tirrupur Tamil Sangam